SKYN LIG AAN DIE EINDE VAN DIE TONNEL NÁ GROOT VERLIES?

SKYN LIG AAN DIE EINDE VAN DIE TONNEL NÁ GROOT VERLIES?

Oktober is geestesgesondheids bewust heidsmaand. By Goeie Hoop Sielkundige Diens lê geestesgesondheid ons baie na aan die hart, aangesien ons glo dit is ’n onontbeerlike aspek vir die gesonde funksionering van gemeenskappe. Ons word dikwels geïnspireer deur ons kliënte wat groot verliese ervaar en steeds hul storie van hoop kan vertel. Die verwerking van verlies vorm dikwels die kern van emosionele uitdagings. Die definisie van verlies is die afwesig heid van enigiets wat van noemenswaar dige betekenis was. Om ’n geliefde aan die dood af te staan, jou werk te verloor of gesondsheidsprobleme te ervaar, is slegs ’n paar voorbeelde. Die negatiewe uitwerking van verliese is welbekend, maar die prentjie is nie net donker nie. Navorsing wat gedoen is, wys dat merkwaardige positiewe uitkomste gerapporteer word ná verlies. Dit is die stories van hoop wat ons by ons kliënte hoor. Die kernpunt van hierdie positiewe kant het grootliks te doen met ’n hoër mate van waardering waar ’n hoër waarde aan lewensaspekte geheg word ná ervarings van verlies. Verliese kan dikwels jou wêreld positief verander omdat jy ná die terugslag jou innerlike wêreld weer begin herbou. Die grondslag hiervan is meestal ’n bewust heid van “jou eie weerbaarheid” ná die gebeure waar min dinge as vanselfspre kend aanvaar word. Deur vrae te vra oor wat werklik vir jou belangrik is en met nuwe oë na alles in jou leefwêreld te kyk, begin jy dinge raaksien wat jy voorheen nie van bewus was nie of minder waarde vir jou gehad het. Hierdie nuwe ingesteldheid lei dik wels tot nuwe keuses, prioriteite en doelwitte. Om ’n verlies te ervaar, kan ’n geleent heid vir persoonlike groei wees. Jy leer jouself beter ken sodra jy genoodsaak word om dieper te delf. Dit ontbloot in ner like krag, bevoegdhede en vermoëns waarvan jy nie eens bewus was nie, omdat vorige ervarings nie die mate van inspanning vereis het nie. Daarom sal mense dikwels ná afloop van gebeure opmerk dat hulle nooit gedink het dat hulle “dit in hulle het” nie. ’n Nuwe waardebesef kom nie ten spyte van ’n verlies of traumatiese ervaring nie, maar eerder as gevolg daarvan. Dit gebeur omdat jy besef wat werklik saak maak en waardevol is. Studies wys dat in baie gevalle, hoe erger die traumatiese ervaring, hoe groter kan die potensiële persoonlike groei wees wat daaruit spruit. Dis belangrik om te besef dat ’n mens gewoonlik die meeste deur eie ontdekking leer, veral wanneer jy self dieper delf.
“Die ware reis van ontdekking bestaan nie daaruit om nuwe landskappe te sien nie, maar om te kyk met nuwe oë.”