Martinique Myburgh

Een van die bekwame beraders by die Paarl-tak van die Goeie Hoop Sielkundige Diens, is Martinique Myburgh – ‘n jong vrou met ‘n hartlike persoonlikheid.

Martinique is in Kimberley, Noord-Kaap gebore waar sy haar vormings- en laerskooljare deurgebring het. Tydens haar hoërskooljare het haar ouers na Villiersdorp getrek waar sy aan die Hoërskool De Villiers Graaff gematrikuleer het.

In 2010 begin sy sielkunde aan ‘n privaat universiteit, Midrand Graduate Institute te Durbanville studeer en behaal haar Honeurs in Sielkunde in 2013.

Dit was tydens haar finale jaar dat sy haar passie vir kindersielkunde en gemeenskapsontwikkelinging ontdek het. Dit was te danke aan die praktiese evaring wat sy opgedoen het by die Durbanville Kinderhuis, die Goodwood Community Health Centre, die Tygerberg Hospitaal en skole.

Na hierdie praktiese blootstelling het sy eers by ‘n plaaslike welsynsorganisasie gewerk voordat sy in 2016 as geregistreerde berader haar eie privaatpraktyk begin het.

In November 2018 het sy deel van die span terapeute by Goeie Hoop Sielkundige Diens geword waar sy tans twee dae per week by die Paarl-tak in die TC Newman Daghospitaal werk. Sy praktiseer ook een dag per week by ‘n skool in Villiersdorp.

“My werk behels berading met kinders, volwassenes, paartjies
en van tyd tot tyd groepswerk. Tydens die terapie word ‘n veilige spasie  vir die kliënt geskep en onderliggende emosionele uitdagings word aangespreek, waarna innerlike groei en versterking volg,” verduidelik Martinique. “Om te sien hoe kliënte vorder en bemagtig word, maak elke uitdaging die moeite werd.”

Volgens Martinique is van die grootste uitdagings op hierdie stadium die gebrek aan hulpbronne en fondse. Sy is baie dankbaar vir elke persoon wat help om al hierdie dienste beskikbaar te stel. “Sonder donateurs en al die administrasie wat agter die skerms plaasvind , sal dit nie moontlik wees nie,” verduidelik sy.

Martinique is tans getroud en woon in ‘n klein plaasgemeenskappie, naamlik Vyeboom. Die rustigheid en natuurskoon, tyd met familie en vriende asook haar dierekinders help haar om weer perspektief te kry as die veeleisende gevalle vir haar te veel word.

Martinique beplan ook om binnekort verder te studeer en is geïnteresseerd in psigometrie.

Kontak Martinique by Martinique@ghps.co.za vir meer inligting.