Jenni Twigg

Jenni Twigg, geregistreerde berader van Goeie Hoop Sielkundige Diens in Stellenbosch, asook van hul tak in die Paarl, is ‘n gebore Kapenaar wat haar graad in Sielkunde (BPsych) aan ‘n privaat universiteit, Midrand Graduate Institute te Durbanville behaal het.

Omdat sy nog altyd ‘n passievolle belangstelling in die breër familiesisteem gehad het, het sy verder studeer en haar meestersgraad in 2017 aan die Universiteit van Kaapstad voltooi. Haar navorsing het grotendeels gehandel oor “family resilience” en die faktore wat daartoe bydra om aan ‘n familie hierdie veerkragtigheid te gee om, ten spyte van terugslae, weer te kan terugbons en aangaan met die uitdagings van die lewe.

Sy studeer tans verder aan die Universiteit van Stellenbosch en is besig met haar internskap in psigometrie met die doel om haar vaardigheidstel te voltooi.

Jenni het in haar loopbaan waardevolle ervaring opgedoen oor groepswerk (ouerleiding), individuele terapie, kinder- en huweliksberading.
Sy is sedert 2016 werksaam by Goeie Hoop Sielkundige Diens, Paarl-tak in die TC Newman Hospitaal waar sy, as gevolg van haar psigometrie internskap, tans net met kinders werk.

Sy vind haar werk baie interessant en geniet veral die voorreg om saam met ‘n kliënt sy of haar moeilike reis na herstel aan te pak, terwyl hulle terselfdertyd bou aan gesonde hanteringsvaardighede. In hierdie verband ondersteun die TC Newman Hospitaal-span mekaar dermate dat hulle hul daaglikse uitdagings makliker kan trotseer.

Jenni vind dat die grootste uitdagings die groot gebrek aan hulpbronne is en veral die wete dat jy nie altyd die kind se omgewing of huislike omstandighede kan verander nie. Sy fokus dus daarop om die kind paraat te help maak om sy of haar omstandighede self te kan hanteer.

Jenni het twee dogters, Hannah (15) en Leah (13) en drie vierpoot kinders wat “freelance as terapie-honde wanneer ek ‘n rowwe dag gehad het. Ek sou ook nie hierdie werk sonder my ondersteuningsisteem kon doen nie – my man en my ouers.” 

Kontak Jenni by jenni.twigg@gmail.com vir meer inligting.