Algemene Jaarvergadering / Annual General Meeting 2018 – Goeie Hoop Sielkundige Diens / Good Hope Psychological Service

Geagte Mnr / Me

Algemene Jaarvergadering 2018 – Goeie Hoop Sielkundige Diens

Vind asseblief hierby aangeheg, ‘n uitnodiging na ons Algemene Jaarvergadering, wat op 12 Maart 2018 om 17:30 sal plaasvind by Stellenbosch Hospitaal.

Dear Sir / Madam

Annual General Meeting 2018 –   Good Hoop Psychological Service

Please find attached hereto, an invitation to our Annual General Meeting, which will take place at Stellenbosch Hospital on 12 March 2018 at 17:30.

Vriendelike groete / Kind regards,

Goeie Hoop Sielkundige Diens / Good Hope Psychological Service